Публікації

Відповідно до якого нормативного документа зберігаються другі примірники атестаційних листів?

 Другі примірники атестаційних листів зберігаються відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884 [23].

В який термін та в якій формі рішення атестаційної комісії II, III рівня про результати атестації доводиться до відома керівника відповідного закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу за місцем роботи педагогічного працівника?

Рішення атестаційної комісії II, III рівня про результати атестації не пізніше ніж через сім робочих днів з дати його прийняття доводиться до відома керівника відповідного закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу за місцем роботи педагогічного працівника шляхом подання (надсилання) витягу з протоколу її засідання та атестаційного листа на електронну адресу закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу у сканованому вигляді, а у разі її відсутності – поштовим відправленням із повідомленням про вручення [23].

Як доводиться до відома педагогічного працівника рішення атестаційної комісії I рівня про результати атестації?

 Рішення атестаційної комісії I рівня про результати атестації доводиться до відома педагогічного працівника шляхом видання йому атестаційного листа (надсилання на електронну адресу в сканованому вигляді) у порядку та строки, визначені у пункті 11 Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805 [23].

Чи можна оригінал атестаційного листа педагогічного працівника бути відправлено поштою?

 За заявою педагогічного працівника оригінал атестаційного листа може бути відправлено поштою з повідомленням про вручення [23].

Чи може педагогічний працівник особисто з власної ініціативи отримати свій примірник атестаційного листа?

 Педагогічний працівник з власної ініціативи може особисто отримати свій примірник атестаційного листа у секретаря відповідної атестаційної комісії під підпис [23].

Чи видається педагогічному працівнику другий примірник атестаційного лист з дати прийняття відповідного рішення атестаційної комісії?

 Другий примірник атестаційного листа додається до особової справи педагогічного працівника [23]

Упродовж якого терміну та за яких умов видається педагогічному працівнику перший примірник атестаційного листа з відповідним рішенням атестаційної комісії?

 Перший примірник атестаційного листа упродовж трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення атестаційної комісії видається педагогічному працівнику під підпис та/або надсилається у сканованому вигляді на його електронну адресу (з підтвердження отримання) [23].